MasseberegningDokumentasjon av uttatte masser og oppfylte masser kreves i forbindelse med større byggeprosjekter. Vurdering av vannmagasiner, deponier m.m. i prosjekteringsfasen

Typiske arbeidsområder
Noen av våre oppdrag:

BUSET AS © 2009